URL: http://www.forskningstorget.com/index.php?id=13,204,0,0,1,0


Norges Veterinærhøgskole

Veterinærmedisin - mer enn bare hester og hunder

Mange søker seg til Norges Veterinærhøgskole fordi primærinteressen er dyr som hest og hund, men etter studiet vil mange arbeide innen andre deler av veterinærmedisinen. Og alternativene er mange.

Veterinærutdanningen skal til enhver tid gi studenter relevant kompetanse som bidrar til god sunnhet hos fisk og landdyr, god dyrevelferd, trygge matvarer og gode helse i befolkningen.

Dyreholdet har forandret seg det siste århundret, og verdien av sports- og familiedyr har passert småfenæringen. Det er på dette området den største utviklingen av veterinærmedisinen har skjedd i de senere årene.

Den største ”husdyr”revolusjonen har skjedd innen oppdrettsnæringen – Norges nest største eksportnæring etter olje og gass. Mye av suksessen kan tilskrives at veterinærvesenet har utviklet kunnskap om sykdomsbekjempelse, sykdomskontroll og forebyggende helsetiltak.

Dyr og mennesker kan forurense vårt drikkevann, derfor er forskning på vann viktig.

Engasjementet innen akvamedisin er et godt eksempel på at aktiviteten ved Norges Veterinærhøgskole er i stadig utvikling for å kunne imøtekomme samfunnets behov for kunnskap og kompetanse.

Nye sykdomsscenarier og oppdrett av nye arter vil fortsatt kreve spesiell fokus på akvamedisin.

På Forskningstorget vil vi gi noen smakebiter på hva vi arbeider med ved Norges veterinærhøgskole, som fyller 75 år i år.

 

Norges Veterinærhøgskole
Kontaktperson: Birgitte Bye
E-post: birgitte.bye@nvh.no
Telefon: 22964652
http://www.nvh.no/

 

 

 

FOTO: KNUT BRY


Utskriftsvennlig versjon