URL: http://www.forskningstorget.com/index.php?id=13,207,0,0,1,0


UV-fakultetet (UiO) i samarbeid med Kunnskap i Skolen og Nasjonalmuseet

Kunnskap i skolen

Kunnskap i Skolen er en stor forskningssatsing hvor et femtitall forskere fra fem fakulteter samarbeider om tre viktige utdanningsfaglige områder: Realfag i utdanning, språk i utdanning og styring, ledelse og organisering av skolen.

I boden vår kan du oppleve dette:

Elever på forskerføtter:
Bruk utforskende arbeidsmåter når du jakter på spor for å løse et mysterium.

Utforsk ordene med en stor tekstdatabase:
Bruk søk i en stor elektronisk tekstsamling til å utforske engelske ord og uttrykk. Er bad boys vanligere enn good girls?

Touch - Talk - Think:
Prøv deg som arkitekt på et interaktivt bord. Forskningssenteret InterMedia og Nasjonalmuseet utvikler pedagogiske teknologier for å formidle hvordan arkitektkontoret Snøhetta jobber.

Taletreningsspillet Fritt ord:
Forsøk et spill som gir trening i å drøfte og argumentere ved å holde små innlegg om begge sider av saken.UV-fakultetet (UiO) i samarbeid med KiS og Nasjonalmuseet
Kontaktperson: Anja Moberg
e-post: a.o.moberg@ils.uio.no
Telefon: 22855349
http://www.uv.uio.no/


Utskriftsvennlig versjon