Vevhovud for Forskningstorget 2010

Lenke til Forskningsdagenes nettsted

Meny

Forside
Om Forskningstorget
Explore the Oslo Science Fair
Kart over området

Norges forskningsråd

Med mark på veien til viten

Veien til viten går slett ikke alltid via lærebøker. Forskere får ny viten ved å bruke sine verktøy på både originale og velkjente måter.

Visste du for eksempel at meitemark brukes til å spore nanopartikler? Eller at store databaser er viktige verktøy for mange forskere? I Forskningsrådets telt viser vi at det finnes mange veier til ny viten.

”Bare” en meitemark?
I Forskningskampanjen 2010 er alle landets skoler invitert til å kartlegge hvilke arter av meitemark som fins i deres nærområde. Stubbemeitemark liker seg best i komposten, blå meitemark i løvskog og andre i åkeren. Hele 19 arter av meitemark er observert i Norge. Hos oss kan du selv kartlegge meitemark og bestemme hvilke arter de tilhører.

Møt en ugress-robot
Når du skal være meitemarkforsker, får du bruke lupe og pH-papir. Men visste du at vi også kan bruke selve meitemarken som verktøy? Forskere vil vise deg hvordan den brukes til å spore opp nanopartikler i naturen, til å omdanne søppel til fruktbar jord og til å måle jordkvalitet. I tillegg får vi besøk av en robot som kan brukes til å finne ugress i åkeren.

Hva er egentlig en art?
Hva betyr det egentlig at det finnes 19 ulike meitemarkarter i Norge? Hva er definisjonen på en art? I teltet vårt får du se at det har noe med gener å gjøre. Kanskje du kan finne ut hvor mange gener du har til felles med meitemarken? Forskere vil vise moderne teknikker som de bruker til å kartlegge nye arter.

Hold orden på artene
Alle arter lever i et komplisert forhold til andre arter, i det vi kaller et økosystem. Når mennesker flytter på seg eller forandrer måten å drive jordbruk på, endres levevilkårene til meitemarken. Og hvis klimaet endrer seg, må noen arter finne nye områder som er bedre tilpasset behovene deres.

Det finnes store databaser som blir brukt til å holde oversikt over utbredelsen av ulike arter. Besøk oss og finn ut hvilke arter som lever i ditt nærmiljø!

 

Norges forskningsråd
Kontaktperson: Karin Totland
E-post: kt@forskningsradet.no
Telefon: 22037501
www.forskningsradet.no

Foto: Shutterstock


Utskriftsvennlig versjon

Søk på Forskningstorget

 

Forskningstorget 2010:
Åpningstider:
Fredag 24. sep. kl. 09.00 - 16.00
Lørdag 25. sep. kl. 10.00 - 17.00

Prosjektgruppe:
Høgskolen i Akershus (prosjektledelse)
Høgskolen i Oslo
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Oslo

Kontakt:
Prosjektleder: Kjersti Thoresen
Tlf. 41 69 21 05
Abonner på nyheter via RSS