URL: http://www.forskningstorget.com/index.php?id=13,213,0,0,1,0


UiO, Institutt for statsvitenskap

Politiske verktøy gir svar

Hva gjør at meningsmålinger ofte presenteres på en misvisende måte? Hva forklarer deltakelse i kommunalpolitikken? Hvilke styrker og svakheter er forbundet med eksperimenter som metode? Dette kan du få vite mer om i boden vår!


Misvisende meningsmålinger
Intervjuundersøkelser er mye brukt til å samle inn informasjon til statsvitenskapom samfunnsforhold. Vi kan for eksempel spørre om hva folk mener om ulike politiske spørsmål eller hvilket parti de vil stemme på. Når resultatene presenteres i mediene, hender det av og til at inntrykket blir helt misvisende.

Deltakelse i kommunepolitikken
Stadig færre stemmer ved kommunevalg, og det har ført til en debatt om mulige reformer som kan om styrke befolkningens engasjement i lokalpolitikken. Deltakelsen kan være avhengig av nærheten mellom velgerne og de kommunale politiske myndigheter – slik at den er størst i de små kommunene. Deltakelsen kan også være avhengig av omfanget av kommunal virksomhet. I boden vår får du vite mer om dette.

Eksperimenter som statsvitenskapelig metode
Statsvitere bruker i økende grad eksperimenter som redskap for hypotesetesting. På Forskningstorget vil vi vise styrker og svakheter ved eksperimenter som metode. På et annonsert tidspunkt vil vi også gjennomføre et enkelt eksperiment, slik at interesserte kan få en følelse av hvordan det er å være deltaker.

 

Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Kontaktperson: Anette Lislerud
E-post:postmottak@stv.uio.no
Telefon: 22857646

 

FOTO: Stortingsarkivet


Utskriftsvennlig versjon