Vevhovud for Forskningstorget 2010

Lenke til Forskningsdagenes nettsted

Meny

Forside
Om Forskningstorget
Explore the Oslo Science Fair
Kart over området

Norsk institutt for luftforskning (NILU)

Fra innviklet teknologi til enkle metoder

Kamera som sporer vulkanaskeskyer, og “UFO”er som måler kjemikalier i lufta. Det er bare eksempler på hva vi bruker.

Vi bruker alt fra innviklet teknologi til enkle metoder i arbeidet vårt, og begge deler er like viktig for miljøforskningen.

Ble du lei av å vente på trygt flyvær sist vår? Forsker Fred Prata har jobbet i 20 år med askeskyproblematikken, og har utviklet et kamera som kan ”se” askeskyer fra vulkanutbrudd. Hvis kameraet monteres på flyene, vil kameraet kunne varsle skyene tidsnok til at flyet rekker å skifte kurs. Kameraet blir nå testet ut av et flyselskap.

Forsker Kine Halse har vært med i utviklingen av et helt annet instrument. Hennes passive prøvetaker ser ut som en enkel sak, men er en “UFO” som er veldig effektiv i jakten på miljøgifter.

Hun har brukt “UFO”en sin til å konstatere at det fortsatt er PCB, pesticider og bromerte flammehemmere i lufta noen steder ved Mjøsa.  Det ikke-flyvende objektet kan både fortelle om kildene og hvordan stoffene sprer seg.

Besøk boden vår på Forskningstorget og lær mer om både kameraet og “UFO”en!


Norsk institutt for luftforskning
Kontaktperson: Anne Nyeggen
E-post: any@nilu.no
Telefon: 90776232
www.nilu.no


Utskriftsvennlig versjon

Søk på Forskningstorget

 

Forskningstorget 2010:
Åpningstider:
Fredag 24. sep. kl. 09.00 - 16.00
Lørdag 25. sep. kl. 10.00 - 17.00

Prosjektgruppe:
Høgskolen i Akershus (prosjektledelse)
Høgskolen i Oslo
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Oslo

Kontakt:
Prosjektleder: Kjersti Thoresen
Tlf. 41 69 21 05
Abonner på nyheter via RSS