URL: http://www.forskningstorget.com/index.php?id=13,215,0,0,1,0


Norsk institutt for luftforskning (NILU)

Fra innviklet teknologi til enkle metoder

Kamera som sporer vulkanaskeskyer, og “UFO”er som måler kjemikalier i lufta. Det er bare eksempler på hva vi bruker.

Vi bruker alt fra innviklet teknologi til enkle metoder i arbeidet vårt, og begge deler er like viktig for miljøforskningen.

Ble du lei av å vente på trygt flyvær sist vår? Forsker Fred Prata har jobbet i 20 år med askeskyproblematikken, og har utviklet et kamera som kan ”se” askeskyer fra vulkanutbrudd. Hvis kameraet monteres på flyene, vil kameraet kunne varsle skyene tidsnok til at flyet rekker å skifte kurs. Kameraet blir nå testet ut av et flyselskap.

Forsker Kine Halse har vært med i utviklingen av et helt annet instrument. Hennes passive prøvetaker ser ut som en enkel sak, men er en “UFO” som er veldig effektiv i jakten på miljøgifter.

Hun har brukt “UFO”en sin til å konstatere at det fortsatt er PCB, pesticider og bromerte flammehemmere i lufta noen steder ved Mjøsa.  Det ikke-flyvende objektet kan både fortelle om kildene og hvordan stoffene sprer seg.

Besøk boden vår på Forskningstorget og lær mer om både kameraet og “UFO”en!


Norsk institutt for luftforskning
Kontaktperson: Anne Nyeggen
E-post: any@nilu.no
Telefon: 90776232
www.nilu.no


Utskriftsvennlig versjon