URL: http://www.forskningstorget.com/index.php?id=13,216,0,0,1,0


Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Levende dyr som verktøy

Hvordan kan forskerne bruke blåskjell til å varsle giftige alger langs kysten? Og hvorfor bruker de blåskjell til å spore forskjellige typer miljøgifter?

Satellittovervåking av fisk, levende miljøgift-sniffere og datamodeller er noen eksempler på verktøy vannforskere bruker for å kartlegge miljøet.

Visste du at fisk kan brukes til å måle vannkvaliteten? Tror du det går an å sjekke hvor ofte gjedda har kastet seg over et bytte i det siste?

Villaksen svømmer fra havet og opp i elvene for å gyte. Hvor mange av laksene tror du finner veien tilbake til elva de vokste opp i? Er det mulig å måle hvor de trives best i elva?

Fiskeoppdrett er en viktig næring i Norge. Forurensning og sykdom kan raskt spre seg fra ett oppdrettsanlegg til andre gjennom vannet. For å unngå spredning av smitte er det smart å vite hvordan vannet beveger seg, før man plasserer nye oppdrettsanlegg. Vi har datamodeller som gjør at forskerne kan finne svaret uten å ta en eneste vannprøve.

Besøk boden vår på Forskningstorget – og vi viser deg noen smarte måter å finne ut av vanskelige miljøspørsmål på.


Norsk institutt for vannforskning
Kontaktperson: Bjørn Faafeng
E-post: bjoern.faafeng@niva.no
Telefon: 91823471
www.niva.no

 

 


Utskriftsvennlig versjon