Vevhovud for Forskningstorget 2010

Lenke til Forskningsdagenes nettsted

Meny

Forside
Om Forskningstorget
Explore the Oslo Science Fair
Kart over området

Norsk institutt for by- og regionsforskning

Metodemangfold og tverrfaglighet

Ulike ”faglige briller” og metoder sikrer fyldige, robuste og helhetlige analyser.

- Hvilke konsekvenser fikk omorganiseringen av sykehussektoren?
- Hvordan møter kommunene klimautfordringene?
- Hva skjer hvis vi slår sammen kommuner?
- Hva skal til for at folk skal trives der de bor?

Spørsmålene over er eksempler på tema som forskere ved Norsk institutt for by- og regionforskning arbeider med. Men hvordan klarer vi å besvare disse? Vi bruker forskjellige verktøy for å komme frem til svarene. Her er noen eksempler:

Spørreskjemaundersøkelser er egnet når vi ønsker å spørre mange mennesker om et begrenset antall spørsmål, og når vi er opptatt av å sikre at svarene er representative for hele eller deler av befolkningen.

Intervjuer er en viktig metode for å innhente omfattende informasjon om hva slags erfaringer og oppfatninger folk har om forskjellige fenomener.

Observasjon, kartbruk  eller fotografering kan benyttes for å dokumentere hvordan folk bruker offentlige rom og hvordan de samhandler. Metodene gjør det mulig å fange opp det man ikke kan spørre om direkte, eller det som det er vanskelig å sette ord på.

Dokumentstudier, for eksempel studier av forskningsrapporter, aviser eller offentlige dokumenter,gjennomføres i nesten alle forskningsprosjekter.


Norsk institutt for by- og regionsforskning
Kontaktperson: Peder Tømmervåg
E-post: peder.tommervag@nibr.no
http://www.nibr.no/


Utskriftsvennlig versjon

Søk på Forskningstorget

 

Forskningstorget 2010:
Åpningstider:
Fredag 24. sep. kl. 09.00 - 16.00
Lørdag 25. sep. kl. 10.00 - 17.00

Prosjektgruppe:
Høgskolen i Akershus (prosjektledelse)
Høgskolen i Oslo
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Oslo

Kontakt:
Prosjektleder: Kjersti Thoresen
Tlf. 41 69 21 05
Abonner på nyheter via RSS