URL: http://www.forskningstorget.com/index.php?id=13,220,0,0,1,0


HiO, avdeling for samfunnsfag

Snakk med oss!

Barn har rett til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem. Blir de snakket med og lyttet til når viktige avgjørelser skal tas

Forskningsprosjektet ”Snakk med oss! Profesjonsutøvelse og barns deltakelse” utforsker barns rett til å bli hørt på ulike arenaer, i barnevernet, på skolen og i habilitering.

I vår bod på Forskningstorget vil barn få mulighet til å fortelle oss litt om hva det vil si å bli hørt ved å svare på spørsmål, tegne og ved å løse ulike oppgaver.  De som ønsker kan få hengt opp sine tegninger og svar på standen slik at andre kan se hvordan barn uttrykker deltakelse og rett til å bli hørt.

Barnhager og skoleklasser er velkommen til å bidra.

Ved boden kan du også lese om, og bli informert om, våre forskningsprosjekter.


Avdeling for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo
Kontaktinformasjon: Liv Mette Gulbrandsen
E-post:liv-mette.gulbrandsen@sam.hio.no
Telefon: 22453618
www.hio.no/samUtskriftsvennlig versjon