URL: http://www.forskningstorget.com/index.php?id=13,227,0,0,1,0


HiAk, Avdeling for produktdesign

1001 former i papir

Du er invitert til å være med å utforske formprinsipper og finne former som kan utvikle seg til nye produkter. Med utgangspunkt i et papir/en flate skal vi eksperimentere og skape tredimensjonal form.

Studenter fra Avdeling for Produktdesign på Høgskolen i Akershus vil være tilstede for å vise metoder som bretting, bøying, kutting, krølling, innpakking med mer.

Produktdesign er et fagområde med vekt på både tradisjoner og historie, brukerorientering og funksjonalitet knyttet opp mot nåtid, etterspørsel i markedet, bærekraftighet og trender.

Prøv deg i designerrollen. Vårt mål er å samle 1001 papirformer, og alle bidrag dokumenteres.


Høgskolen i Akershus, Avdeling for produktdesign
Kontaktperson: Vibeke Johansen Sjøvoll
E-post: VibekeJohansen.Sjovoll@hiak.no
Telefon: 64849333
www.hiak.no


Utskriftsvennlig versjon