URL: http://www.forskningstorget.com/index.php?id=13,234,0,0,1,0


CICERO Senter for klimaforskning

Står Operaen under vann om 100 år?

Klimaendringene er her, og de rammer veldig ulikt. Både rike og fattige land må tilpasse seg. Men hvordan?

Mer flått, stigende vannstand og økt fare for ras og forurenset drikkevann er utfordringer vi må forholde oss til i Norge de neste 100 årene. Andre deler av verden kan forvente mer tørke og dårligere vanntilgang, noe som kan ha store konsekvenser for matsikkerhet og fattigdom.

Tilpasning til klimaendringer må skje lokalt, og det er utfordrende. Først må man finne ut hvordan hvert enkelt område kan bli rammet. Så må man finne frem til og iverksette passende tiltak. Alle sektorer kan bli berørt, noe som gjør det hele veldig komplekst.

På CICEROs stand kan du oppleve hvordan klimaendringene rammer både globalt og lokalt. Du vil få nye perspektiver på både muligheter og utfordringer ved tilpasning til klimaendringer – i Norge og resten av verden.

CICERO Senter for klimaforskning
Kontaktperson: Erlend A. T. Hermansen
E-post: e.a.t.hermansen@cicero.uio.no
Telefon: 4799643601
www.cicero.uio.no/


Utskriftsvennlig versjon