URL: http://www.forskningstorget.com/index.php?id=13,236,0,0,1,0


Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Kan livsgrunnlaget vårt sikres?

SkogDet biologiske mangfoldet er selve livsgrunnlaget for mennesker på jorda.

Hvordan kan vi best ta vare på naturen og det biologiske mangfoldet for å sikre både mangfoldet og vårt eget livsgrunnlag?

Det biologiske mangfoldet best√•r av arter og deres genetiske variasjon, s√• vel som naturtyper og √łkosystemer. Ofte er st√łrst mangfold knyttet til spesielle naturmilj√łer ‚Äď hotspot-milj√łer ‚Äď med mange og ofte sjeldne og truete arter.

Ved å kartlegge hvor slike artsrike områder er, ved å overvåke tilstanden i dem og ved å sikre dem mot negativ påvirkning fra omgivelsene, kan vi effektivt ta vare på mye av det biologiske mangfoldet.

Samtidig m√• vi s√łrge for at de √łkologiske prosessene i resten av landskapet fungerer best mulig, slik at naturens evne til √• produsere √łkosystemtjenester blir opprettholdt.

Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Kontaktperson: Erik Framstad
E-post: erik.framstad@nina.no
Telefon: 73801710
http://www.nina.no/


Utskriftsvennlig versjon