URL: http://www.forskningstorget.com/index.php?id=13,237,0,0,1,0


Avdeling for sykepleierutdanning, Høgskolen i Oslo

Livskvalitet – fortell og bli testet

Det er mange måter å beskrive livskvalitet, men de som forsker innen livskvalitet er ening om at livskvalitet er individuelt.

Livskvalitet er velvære, trivsel, lykke og det å ha et godt liv og en god helse. Men det som oppleves som livskvalitet for mange, behøver ikke være det for deg.

Nettopp fordi det er så mange oppfatninger om livskvalitet, er det et spennende tema å utforske. Det er interessant å få kunnskap om personer som sliter med sykdom eller andre problemer, og likevel kan oppleve livskvalitet.  

Var det noe spesielt som gjorde at du holdt motet oppe mens du var syk eller skadet?

Hva bør sykepleiere gjøre for å hjelpe pasienter til å ha et best mulig liv mens de er syke?

Hvorfor kan noen være syke, samtidig som de synes at de har et ganske bra liv?

Hvordan kan noen være friske, samtidig som de synes de har et ganske dårlig liv?

Det er mange måter å forske på livskvalitet hos personer. Vi kan bruke spørreskjema eller intervjue og samle på historier. På Avdeling for sykepleierutdanning gjør vi begge deler. Har du lyst til å få målt din livskvalitet?

Avdeling for sykepleierutdanning, Høgskolen i Oslo
Kontaktperson: Trygve Aasgaard
E-post: Trygve.Aasgaard@su.hio.no
Telefon: 22453721
www.hio.no/su


Utskriftsvennlig versjon